Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2016

1
Thông báo Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2016
31/10/2016
1
Danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2016
31/10/2016

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 28/10/2016 của Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2016,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2016 của Học viện như sau:

Tổng điểm 2 môn Cơ bản và Cơ sở từ 10.0 điểm trở lên (không có môn nào dưới điểm 5.0) và đạt điểm Tiếng Anh từ 50.0 điểm trở lên.

Học viện sẽ gửi Giấy báo nhập học và Kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ Đợt 2.2016 cho thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ ghi trên hồ sơ dự thi.

Trân trọng thông báo!

Chi tiết theo file đính kèm: Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2016