Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2016

1
Quyết định Công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Đợt 2 năm 2016
04/10/2016
1
Bổ sung thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2016
10/10/2016

 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo:

Quyết định phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2016 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cụ thể:

Cơ sở Phía Bắc: 93 thí sinh

– Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông:     23 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin:         23 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Khoa học máy tính:       05 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:      42 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

Cơ sở Phía Nam:  34 thí sinh

– Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông:      12 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin:         22 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

Chi tiết theo file đính kèm: Quyết định và danh sách thí sinh dự thi