Giới thiệu “Giáo trình Các kỹ thuật giấu tin”

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH MỚI
01/08/2023
THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 9.2023
29/09/2023
Show all
Anh GT

GIÁO TRÌNH CÁC KỸ THUẬT GIẤU TIN

Tác giả: PGS.TS. ĐỖ XUÂN CHỢ

 

“Các kỹ thuật giấu tin” là môn học chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo Đại học ngành ATTT  tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Môn học cung cấp các kiến thức liên quan đến lĩnh vực giấu tin bao gồm: tổng quan về kỹ thuật giấu tin; một số phương pháp giấu tin trong môi trường đa phương tiện,…

“Giáo trình Các kỹ thuật giấu tin” được biên soạn và chỉnh sửa dựa trên kinh nghiệm của tác giả trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu môn học này tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho người học quan tâm đến kỹ thuật này bao gồm sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh,…

Giáo trình gồm 4 chương chính như sau:

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật giấu tin.

Chương 2: Giấu tin trong ảnh.

Chương 3: Giấu tin trong âm thanh.

Chương 4: Giấu tin trong video.

Mời bạn đọc tìm đọc và mượn “Giáo trình Các kỹ thuật giấu tin” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06295-06304

Phòng Mượn: VG/34813-35042

Link tài liệu số: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3412