Tổ chức tập huấn về chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện năm 2024

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH MỚI
22/05/2024
Tap huan bia 1
Tập huấn “Chuẩn hóa dữ liệu thư mục – Yêu cầu và Phương pháp”
02/07/2024
Show all
chuyen-doi-so-TV

Ngày 11/6/2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1564/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn về chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện năm 2024.

Chương trình Tập huấn được tổ chức nhằm tăng cường năng lực cho các thư viện về khả năng sản xuất, chuyển đổi tài liệu sang định dạng dễ tiếp cận cho người khuyết tật chữ in, tạo điều kiện để họ tham gia hòa nhập vào cuộc sống một cách đầy đủ, bình đẳng trong thời đại công nghệ số hiện nay, đảm bảo thực hiện những nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh và quy định của pháp luật Việt Nam về quyền tác giả, quyền liên quan dành cho người khuyết tật.
Với chủ đề “Chuyển dạng tài liệu dễ tiếp cận cho người khuyết tật chữ in”, lớp tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
– Phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động và dịch vụ thư viện, công tác phục vụ người khuyết tật chữ in và các văn bản liên quan khác; một số định hướng đối với thư viện trong công tác phục vụ người khuyết tật chữ in;
– Quy trình chuyển dạng sách sang định dạng Epub: Giới thiệu Epub và các phần mềm đọc file Epub; Thực hành sử dụng ứng dụng đọc Epub trên điện thoại và máy tính; Quy trình sản xuất sách ở định dạng Epub; Scan sách in và cách chuyển từ bản scan sang Word; Cách điều chỉnh từ bản Word thành bản dễ tiếp cận; Cách chuyển một chương/một phần sách từ file scanned PDF sang bản dễ tiếp cận; Sử dụng công cụ chuyển từ bản dễ tiếp cận trên Word sang Epub; Gắn giọng đọc AI..;
– Quy trình chuyển dạng sách sang định dạng sách nói kỹ thuật số: Giới thiệu sách nói kỹ thuật số, các phần mềm xử lý sách nói kỹ thuật số, các ứng dụng và máy đọc Victor, Plextor, máy tính cá nhân; Quy trình sản xuất sách nói kỹ thuật số; Lựa chọn thiết bị, chuẩn bị bản thảo, ghi âm, chỉnh sửa âm thanh, hoàn chỉnh bản ghi âm.
Lớp tập huấn sẽ diễn ra 02 ngày (tháng 7 năm 2024) tại tỉnh Thanh Hóa và 02 ngày (tháng 8 năm 2024) tại tỉnh Kiên Giang.
VTV