KHẢO SÁT NHU CẦU ĐỌC SÁCH CỦA BẠN ĐỌC HỌC VIỆN

Logo van hoa doc
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2024
05/04/2024
GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH MỚI
22/05/2024
Show all
mau-thong-bao_2204184241

Thực hiện công văn số 506/CXBIPH-VP ngày 07 tháng 05 của  Cục Xuất bản, In và Phát hành về thực hiện khảo sát nhu cầu đọc sách của người dân Việt Nam đối với cán bộ giảng viên, sinh viên trường (có Công văn kèm theo);

Trung tâm Thông tin Thư viện – Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (QL KHCN &HTQT) đề nghị các đơn vị trong Học viện hỗ trợ triển khai hoạt động khảo sát như sau:

  1. Hình thức khảo sát: Thực hiện khảo sát bằng cách điền trực tiếp vào link: https://cxbiph.robinet.vn/pub/form/3_phieu_khao_sat_nhu_cau_doc_sach/sccri0/
  1. Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cán bộ giảng viên, sinh viên trường.
  2. Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/5/2024 đến ngày 25/5/2024.

Rất mong sự phối hợp của Quý bạn đọc để việc khảo sát có kết quả.

Xin trân trọng cảm ơn!