12/07/2018
1

Quyết định công nhận học viên Cao học Đợt 1 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công […]
20/06/2018
1

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2018. Chi tiết thông báo và các mẫu file đính kèm: Thông […]
31/05/2018
1

Quyết định phê duyệt Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018 Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền […]
26/05/2018
1

Thông báo điểm trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn […]
21/05/2018
1

Thông báo công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018 của thí sinh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo: […]
09/05/2018
1

Danh sách thí sinh và sơ đồ phòng thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Danh sách thí sinh và sơ đồ phòng thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018. Danh […]
04/05/2018
1

Quyết định Phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018 Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền […]
03/05/2018
1

Quyết định Công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy […]
03/05/2018
1

Quyết đinh miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018 Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền […]
16/04/2018
logo120

Thông báo về thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông báo […]