10/11/2017
tracuuketqua

Thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017. Quyết định và danh sách chi tiết theo […]
10/11/2017
tracuuketqua

Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm: Thông báo […]
06/11/2017
1

Thông báo Công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017 của thí sinh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo: 1. […]
25/10/2017
1

Thông báo danh sách phòng thi và sơ đồ bố trí phòng thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo danh sách phòng thi và sơ đồ bố trí phòng thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2017. Danh […]
21/10/2017
1

Quyết định phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Chủ tich hội đồng tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ […]
16/10/2017
1

Thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo quyết định lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2017. Quyết định và danh sách chi tiết […]
16/10/2017
1

Thông báo danh sách thí sinh miễn thi tiếng anh Kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo quyết định Danh sách thí sinh miễn thi tiếng anh Kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2017. Quyết định và […]
16/10/2017
1

Quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc Sĩ – Đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc Sĩ […]
19/07/2017
1

Quyết định Công nhận học viên cao học Đợt 1 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Quyết định công nhận học viên cao học Đợt 1 năm 2017. Quyết định và danh sách chi tiết theo […]
13/06/2017
1

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2017. Chi tiết thông báo và các mẫu file đính kèm: […]