Phát triển nền kinh tế khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

ict-new
Cấp học bổng 40.000 USD cho sinh viên các nước ASEAN học ngành CNTT bằng tiếng Anh tại PTIT
27/05/2019
untitled
Sinh viên Học viện Công nghệ BCVT trao đổi chuyên sâu về IoT
27/05/2019
Show all
untitled

Phát triển nền kinh tế khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

Ngày 22-5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Nguồn nhân lực công nghệ và thương mại hóa sản phẩm công nghệ, công bố các chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ”. Hội thảo do Vintech City (Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT tổ chức.

Chi tiết bài viết