Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển gần 4.000 chỉ tiêu năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tuyển sinh hai chuyên ngành mới
16/01/2019
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018
16/01/2019
Show all

Trường học viện công nghệ bưu chính viễn thông năm 2018 dự kiến tuyển 3.450 chỉ tiêu, trong đó cơ sở Hà Nội là 2.600, cơ sở TPHCM là 850 chỉ tiêu.

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tuyển gần 4000 chỉ tiêu năm 2018
Năm 2018, hệ đại học chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ở hầu hết các ngành đào tạo.

Trong đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo Hà Nội là 2.600 sinh viên cho 9 ngành đào tạo gồm: Kỹ thuật điện tử-truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử; CNTT; An toàn thông tin; Công nghệ đa phương tiện; Quản trị kinh doanh; Marketing và Kế toán. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào 8 ngành đào tạo tại cơ sở phía Nam của trường là 850 sinh viên. Truyền thông đa phương tiện là ngành tiếp tục chỉ tuyển sinh và đào tạo tại cơ sở đào tạo Hà Nội Học viện, với chỉ tiêu dự kiến là 120 sinh viên, tăng 20 chỉ tiêu so với năm ngoái

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 3.450. Trong đó, CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH).

Địa chỉ: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
Trình độ đại học 2.600
1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 430 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01).

2 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 7510301 250
3 Công nghệ thông tin 7480201 650
4 An toàn thông tin 7480202 250
5 Công nghệ đa phương tiện 7329001 250 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01);

Toán, Văn, Anh (mã D01).

6 Truyền thông đa phương tiện 7320104 120
7 Quản trị kinh doanh 7340101 210
8 Marketing 7340115 210
9 Kế toán 7340301 230

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (Mã trường: BVS).

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM.

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
Trình độ đại học 850
1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 120 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01).

2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 120
3 Công nghệ thông tin 7480201 210
4 An toàn thông tin 7480202 80
5 Công nghệ đa phương tiện 7329001 80 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01);

Toán, Văn, Anh (mã D01).

6 Quản trị kinh doanh 7340101 80
7 Marketing 7340115 80
8 Kế toán 7340301 80

Cũng theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2018 được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giới thiệu tới các học sinh THPT miền Trung trong đợt tư vấn, hướng nghiệp vừa qua, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh với 8/9 ngành. Trong đó, 2 ngành An toàn thông tin và Marketing cùng tăng 50 chỉ tiêu/ngành; Kế toán tăng 40 chỉ tiêu; các ngành Kỹ thuật điện tử – truyền thông, CNTT, Công nghệ đa phương tiện, Quản trị kinh doanh đều tăng mỗi ngành 30 chỉ tiêu

Với cơ sở đào tạo phía Nam của Học viện, dù mức tăng không nhiều, song chỉ tiêu của 6/8 ngành đào tạo đại học chính quy cũng được trường dự kiến tăng. Trong đó, chỉ tiêu ngành CNTT tăng từ 170 (năm 2017) lên 210 sinh viên; An toàn thông tin và Công nghệ đa phương tiện đều tăng từ 70 chỉ tiêu trong năm ngoái lên 80 chỉ tiêu. Ba ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và Kế toán đều tăng thêm 20 chỉ tiêu/ngành.