Cơ hội lấy bằng Thạc sĩ Nhật Bản cho ứng viên Cao học khóa 2016

logo120
Thông báo tuyển sinh chương trình trao đổi học viên Cao học giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và trường Đại học Aizu (Nhật Bản)
14/03/2016
1
Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016
28/03/2016
Show all
logo120

Trong năm học 2016 – 2017, học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ có cơ hội được du học tại Nhật Bản và sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được nhận bằng Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Máy tính của trường Đại học Aizu.

Cụ thể, học viên hoàn thành các học phần học tập bao gồm 16 tín chỉ (trong đó có các tín chỉ được hai trường công nhận tương đường) và luận văn tốt nghiệp theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Aizu, sẽ được Trường Đại học Aizu cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính. Ngoài hình thức tự túc kinh phí, Trường Đại học Aizu sẽ cấp học bổng toàn phần (bao gồm học phí và sinh hoạt phí trong thời gian theo học tại Nhật Bản) cho các học viên xuất sắc của Học viện. Học viên cũng được tạo cơ hội làm việc tại Trường Đại học Aizu (trợ giảng, trợ lý nghiên cứu) trong thời gian theo học. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, học viên sẽ có điều kiện thuận lợi để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn hoặc tìm việc làm ngay tại Nhật Bản.

Với mục tiêu tạo điều kiện cho học viên cao học của Học viện được học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường quốc tế, đặc biệt là tạo điều kiện cho học viên được nhận bằng Thạc sĩ của các trường đại học trên thế giới, vào tháng 6/2015, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Aizu (Nhật Bản) về việc thực hiện chương trình trao đổi học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông của Học viện và chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính của Đại học Aizu. Chương trình cho phép học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông của Học viện theo học năm thứ 2 tại Trường Đại học Aizu và được Trường Đại học Aizu cấp bằng Thạc sĩ Kỹ thuật và Khoa học Máy tính.

Đợt tuyển sinh đầu tiên cho chương trình đã được triển khai vào tháng 3/2016 với các Hội thảo giới thiệu nhằm cung cấp cho học viên các thông tin chi tiết về chương trình. Đợt tuyển sinh tiếp theo sẽ bắt đầu vào tháng 8/2016 dành cho học viên cao học các khóa 2015 và 2016 của Học viện.