THÔNG BÁO

THƯ MỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG 2020 – 2022
24/08/2022
THƯ MỤC SÁCH NGOẠI VĂN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
27/09/2022
Show all
mau-thong-bao_2204184241
Về việc kích hoạt gói dịch vụ bạn đọc đặc biệt

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Thư viện đã hoàn thành việc mua gói dịch vụ bạn đọc đặc biệt của Cục thông tin Khoa học và công nghệ Quốc gia cho bạn đọc trong Học viện, phục vụ công tác nghiên cứu và học tập.

  1. Thông tin về gói Dịch vụ bạn đọc đặc biệt:

–      Cơ sở dữ liệu được truy cập: 10 CSDL

  1. Hình thức sử dụng:

Qua tài khoản được cấp, mỗi tài khoản được truy cập tối đa 5 lần/ ngày, tải tối đa 20 lượt tài liệu/ ngày.

  1. Cách truy cập

Vào trang http://db.vista.gov.vn/

Tên và MK truy cập: Niêm yết tại Thư viện

* Lưu ý : Bạn đọc không được đổi mật khẩu khi sử dụng dịch vụ

  1. Thời gian sử dụng

Từ 8/9/2022 đến 08/09/2023

  1. Một số điều khoản khi sử dụng

– Chỉ khai thác nguồn tin để phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học, nâng cao hiểu biết;

– Không được sử dụng bất cứ hình thức thủ công hoặc công cụ tin học tải xuống (download) dữ liệu một cách hệ thống và ồ ạt nhằm mục đích lưu trữ hoặc cung cấp cho bên thứ ba;

– Bảo mật tên truy cập và mật khẩu; không chuyển giao Tên truy cập và mật khẩu được cấp cho người khác sử dụng;

–  Chịu trách nhiệm cá nhân (về pháp luật và tài chỉnh) đối với những vi phạm nếu có của mọi lượt truy cập mạng bằng tên người dùng và mật khẩu được cấp;

Định kỳ sáu tháng một lần, Phòng QLKHCN&HTQT sẽ gửi Phiếu khảo sát xin ý kiến người dùng về mức độ sử dụng cũng như đáp ứng về tài liệu của gói dịch vụ này.

Trân trọng!

 

                                                      TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN