LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

CDS TV
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và liên thông thư viện”
19/05/2022
THƯ MỤC SÁCH HỒ CHÍ MINH
19/05/2022
Show all
CB1

Nhằm biểu dương khuyến khích các giảng viên, nhà khoa học, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, ngày 18/05/2022, Học viện đã tổ chức lễ bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho 03 Tiến sĩ. Tham dự lễ bổ nhiệm có GS.TS Từ Minh Phương, Phó Bí thư, Phụ trách Đảng ủy Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, PGS.TS Vũ Văn San – Nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo cùng đại diện các khoa đào tạo, phòng ban, trung tâm và các nhà khoa học của Học viện. Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa trong ngày khoa học công nghệ Việt Nam năm nay của Học viện.

Theo đó, bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin đối với Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa An toàn thông tin; bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Điện tử đối với Tiến sĩ Trần Trung Duy, Phó trưởng phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở thành phố Hồ Chí Minh; bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Điện tử đối với Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, giảng viên khoa Công nghệ thông tin 1.

CB1

Tập thể Lãnh đạo Học viện trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Giáo sư

Tại buổi Lễ, GS.TS. Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu chúc mừng các tân Phó Giáo sư. GS.TS Từ Minh Phương cũng chia sẻ cảm xúc đối với những thành tích mà các thầy cô đạt được, nhấn mạnh việc định hướng tập trung vào lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực trong tương lai để nâng hình ảnh và vị thế của Học viện.

CB2

GS.TS Từ Minh Phương, Phó Bí thư, Phục trách Đảng ủy Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện chúc mừng và mong muốn các Phó giáo sư tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của Học viện

CB3

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các Phó giáo sư

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện ghi nhận những đóng góp đối với hoạt đông đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học của các tân phó giáo sư, từ đó giao nhiệm vụ cho các phó giáo sư tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa để phát triển Học viện, trở thành trường đại học có uy tín.

Sau hơn 25 năm phát triển, Học viện hiện có 15 khoa đào tạo đại học và sau đại học, 3 Viện nghiên cứu và 2 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Trường hiện có 13 ngành đào tạo, trong đó có những ngành mới như An toàn thông tin, Công nghệ đa phương tiện và Truyền thông đa phương tiện. Đào tạo sau đại học cũng được mở rộng, đến nay đã có 5 chuyên ngành đào tạo cho cả trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Tổng số giảng viên của Học viện khoảng 500 trong đó hiện nay có gần 30 Giáo sư, Phó Giáo sư và gần 100 Tiến sĩ.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xác định tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành một trung tâm về giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ và tri thức trong lĩnh vực thông tin và truyền thông có uy tín, khả năng cạnh tranh, hội nhập quốc tế cao và nằm trong nhóm 300 trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng QS Asia1.. Học viện đặt mục tiêu chiến lược là Phát triển Học viện trở thành một tổ chức giáo dục-đào tạo, nghiên cứu theo mô hình của các trường đại học hiện đại trên thế giới với hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả cao trên cơ sở chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển trong lĩnh vực TT&TT và xã hội.

Một số thành tích khoa học tiêu biểu của 03 tân phó giáo sư:

1. PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu: Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa An toàn thông tin

 Biên soạn Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin (NXB Thông tin và Truyền thông, năm 2020)

– Tham gia các đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân tích vết truy cập dịch vụ cho phép phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử KC.01.05/16-20

– Tham gia các đề tài cấp Học viện: Xây dựng hệ thống tư vấn trực tuyến các câu hỏi của khách hàng 01-2008- HV-CNTT, Xây dựng mô hình phát hiện đột nhập bất thường dựa trên đa phát hiện và suy diễn mờ 01-2012-HV-CNTT.

– Các công trình bài báo khoa học: 28 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.

2. PGS.TS. Trần Trung Duy: Phó trưởng phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở thành phố Hồ Chí Minh

– Tham gia các đề tài cấp nhà nước: Nâng cao hiệu năng mạng vô tuyến chuyển tiếp sử dụng các giao thức truyền đa chặng cộng tác dưới sự tác động của giao thoa đồng kênh và suy giảm phần cứng 102.04- 2017.317, Đánh giá hiệu năng của những mạng chuyển tiếp vô tuyến dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo 102.01- 2014.33

– Tham gia các đề tài cấp Học viện: Nghiên cứu hiệu năng bảo mật mạng vô tuyến nhận thức dạng nền cộng tác sử dụng mã Fountain 05-HV-2020- RD_VT2, Nâng cao hiệu năng mạng sử dụng mã Fountain với kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (NOMA) 11-HV-2019- RD_VT2, Đề xuất và đánh giá hiệu quả bảo mật thông tin cho mô hình MIMO sử dụng mã Fountain dưới sự ảnh hưởng của giao thoa đồng kênh 09-HV-2018- RD_VT2, Nghiên cứu hiệu quả bảo mật lớp vật lý với mã Fountain sử dụng kỹ thuật phân tập phát TAS dưới sự ảnh hưởng của khiếm khuyết phần cứng 07-HV-2017- RD_VT2, Khảo sát và đề xuất mô hình phân bố cho các điểm Wifi trong thành phố 10-HV-2017- RD_VT2, Đánh giá sự tác động của suy hao phần cứng lên hiệu năng bảo mật của mạng chuyển tiếp vô tuyến 08-HV-2016- RD_VT2, Đánh giá hiệu năng bảo mật của hệ thống thứ cấp với kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp đơn phần trong vô tuyến nhận thức dạng nền 08-HV-2015- RD_VT2, Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng của hệ thống chuyển tiếp đa chặng dưới tác động của giao thoa đồng kênh và phần cứng không lý tưởng 14-HV-2015- RD_VT2, Sự Tác Động Của Phần Cứng Không Hoàn Hảo Lên Hiệu Năng Của Hệ Thống Thứ Cấp Trong Vô Tuyến Nhận Thức Dạng Nền 44-HV-2014- RD-VT2.

– Các công trình bài báo khoa học: 90 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Thủy: giảng viên khoa Công nghệ thông tin 1

– Đề tài cấp nhà nước: CACS-LMIMO: Giải Pháp Mã Sửa Lỗi Tiệm Cận Dung Lượng Kênh Cho Hệ Thống MIMO lớn 102.04- 2016.23

– Đề tài cấp Học viện: Nghiên cứu các giải pháp cho vấn đề truy cập phổ tần động cho mạng vô tuyến thông minh 11-HV-2007- RD-VT

– Các công trình bài báo khoa học: 30 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín

– 05 bằng độc giả sáng chế: Rate-Compatible Protograph LDPC Codes (United States Patent cấp), High order modulation protograph codes Codes (United States Patent cấp), Read retry operations with read reference voltages ranked for different page populations of a memory (United States Patent cấp), Read retry operations where likelihood value assignments change sign at different read voltages for each read retry (United States Patent cấp), Read retry operations with estimation of written data based on syndrome weights (United States Patent cấp)