THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 9.2023

Anh GT
Giới thiệu “Giáo trình Các kỹ thuật giấu tin”
24/08/2023
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 9.2023
29/09/2023
Show all

Mời bạn đọc truy cập Thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem các bài giảng mới phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu.

AN TOÀN THÔNG TIN
STT Tên BG Tác giả URL Ghi chú
1 Quản lý an toàn thông tin Phạm Hoàng Duy http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3408
Nguyễn Ngọc Điệp
2 Hệ điều hành Windows và Linux/ Unix Phạm Hoàng Duy http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3405
Đinh Trường Duy
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 Lập trình với Python Nguyễn Hoàng Anh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3406
Đặng Ngọc Hùng
2 Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Mạnh Sơn
3 Bài tập Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng Nguyễn Mạnh Sơn http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3402
4 Bài tập Ngôn ngữ lập trình C++ Nguyễn Mạnh Sơn http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3403
Nguyễn Văn Tiến
5 Bài tập Tin học cơ sở 2 Nguyễn Mạnh Sơn http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3404
Nguyễn Văn Tiến
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
1 Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý Nguyễn Trung Hiếu http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3409
2 Nhập môn Kỹ thuật điện tử Nguyễn Trung Hiếu http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3410
MARKETING – KỸ NĂNG MỀM
1 Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp Trần Thanh Hương http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3430
Trương Đình Trang
2 Hành vi khách hàng Nguyễn Thị Hoàng Yến http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3429
3 Marketing bằng công cụ tìm kiếm Vũ Việt Tiến http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3448
4 E-Marketing http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3447
5 Truyền thông nội bộ trong tổ chức Nguyễn Thị Phương Dung http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3431
Nguyễn Việt Dũng
6 Kỹ năng tạo lập văn bản Tiếng Việt Trần Hương Giang http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3428
KẾ TOÁN
1 Kinh tế lượng tài chính Đặng Phong Nguyên http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3433
Nguyễn Thị Vân Anh
Trần Quốc Khánh
2 Hệ thống câu hỏi và bài tập Quản trị tài chính doanh nghiệp Vũ Quang Kết http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3435
Đặng Thị Việt Đức
DĐặng Phong Nguyên
3 Giáo trình Thuế và kế toán thuế Lê Thị Ngọc Phương http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3443
4 Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nguyễn Thị Vân Anh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3434
5 Đầu tư tài chính Vũ Quang Kết http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3432
Lê Thị Ánh
ĐA PHƯƠNG TIỆN
1 Phát triển ứng dụng internet of things Vũ Hữu Tiến http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3422
Hoàng Thị Thu
2 Kỹ thuật nhiếp ảnh Vũ Thùy Linh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3417
3 Lịch sử văn minh thế giới Trần Ngọc Trang Ninh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3418
4 Báo chí dữ liệu Nguyễn Đình Sơn http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3416
5 Khai phá dữ liệu đa phương tiện Đỗ Thị Liên http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3414
6 Quảng cáo chiến lược và thực hành Nguyễn Vân Anh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3420
7 Bài giảng học phần thiết kế giao diện người dùng Trần Quốc Trung, Nguyễn thị Kim Ngân http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3421
8 Phương Pháp Nghiên Cứu Truyền Thông Lương Vân Lam http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3419
9 Báo chí Đa Phương Tiện Lê Vũ Điệp http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3415
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1 Xây dựng Website Thương mại điện tử Trần Thị Thập http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3424
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Văn Chính
2 Bài Giảng thương Mại Điện Tử Lê Bảo Ngọc, Trần Thanh Hương http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3423
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
1 Bài giảng công nghệ tài chính căn bản ThS. Nguyễn Hương Anh
TS. Đinh Chí Hiếu
http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3437
2 Bài giảng quản lý và ứng dụng cơ sở dữ liệu trong tài chính TS. Đặng Thị Việt Đức
ThS. Trần Quốc Khánh
http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3438
QUẢN TRỊ KINH DOANH
1 Nghiệp vụ Hải quan Trần Thị Hòa
Nguyễn Quang Huy
http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3449
2 Quản trị mua và cung ứng Lê Thị Bích Ngọc http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3450
Trần Thị Tuấn Anh
VIỄN THÔNG
1 Bài giảng điện toán đám mây 2022 TS. Hoàng Trọng Minh, PGS. TS Nguyễn Công Hùng
ThS. Nguyễn Thanh Trà
http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3439
2 Bài giảng thiết kế và hiệu năng mạng TS. Hoàng Trọng Minh
ThS. Nguyễn Thanh Trà
TS. Dương Thị Thanh Tú
TS. Phạm Anh Thư
http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3441
3 Bài giảng Mạng định nghĩa bằng phần và ảo hóa chức năng mạng (SDN và NFV) TS. Phạm Anh Thư
TS. Hoàng Trọng Minh
ThS. Nguyễn Đình Long
http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3440
4 Bài giảng mạng truyền thông vô tuyến TS. Phạm Thị Thúy Hiền
ThS. Nguyễn Viết Đảm
http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3442