THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 7.2023

THƯ MỤC SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BỔ SUNG THÁNG 1.2023
15/02/2023
logicso
01/08/2023
Show all
Trung tâm Thông tin Thư viện xin trân trọng giới thiệu bài giảng mới thuộc 02 ngành Điện tử viễn thông và Quản trị kinh doanh, mời  bạn đọc truy cập Thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem các bài giảng mới phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu.
QUẢN TRỊ KINH DOANH
STT Tên BG Tác giả URL Ghi chú
1 Quản lý dự án Nguyễn Thị Thanh Huyền http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3376
Phan Tú Anh
2 Khởi sự kinh doanh Nguyễn Thị Minh An http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3375
Trần Thị Thập
3 Kinh doanh quốc tế Nguyễn Thanh Nga http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3374
4 Quản trị đổi mới sáng tạo Nguyễn Thùy Dung http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3377
5 Quản trị Logistics Trần Thị Hòa http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3378
Đỗ Thị Lan Anh
6 Quản trị rủi ro Nguyễn Thị Thanh Huyền http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3379
7 QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN LOGISTICS Lê Thị Ngọc Diệp http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3381
Đỗ Thị Lan Anh
8 QUẢN TRỊ QUAN HỆ ĐỐI TÁC Trần Thị Thập http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3384
9 BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN Nguyễn Thanh Huyền http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3380
Nguyễn Thanh Nga
10 QUẢN TRỊ DỰ TRỮ Nguyễn Thùy Dung http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3382
Dương Thúy Hằng
ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
1 Lưu trữ và phân tích dữ liệu Nguyễn Minh Tuấn http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3393
Lê Hải Châu
2 Kiến trúc máy tính Nguyên Thị Thu Hiên http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3391
Đặng Trần Lê Anh
Bùi Trường Sơn
3 Kiến trúc và giao thức IoT Nguyễn Thị Thu Hằng http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3392
Nguyễn Chiến Trinh
Nguyễn Thị Thu Nga
Lê Thanh Thuỷ
4 Kĩ thuật lập trình Nguyễn Trọng Trung Anh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3390
Khuất Văn Đức
5 Hệ thống nhúng IoT Nguyễn Chiến Trinh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3389
Ngô Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Hằng
6 Mạng truyền thông quang Cao Hồng Sơn http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3395
Nguyễn Thị Thu Nga
Lê Thanh Thuỷ
7 Bài giảng cơ sở dữ liệu Vũ Thị Thuý Hà, Trần Hà Nguyên http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3387
8 Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật Vũ Thị Thuý Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3386
9 Bài giảng hệ điều hành Lê Hải Châu, Khuất Văn Đức http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3388
10 Mạng cảm biến không dây Đặng Thế Ngọc, Lê Tùng Hoa http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3394
11 Bài giảng quy hoạch và tối ưu mạng đi động Nguyễn Viết Minh, Phạm Thị Thuý Hiền http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3396
12 Giáo trình thu phát vô tuyến Đặng Thế Ngọc http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3396