Thông báo về việc mượn tài liệu in và hướng dẫn tra cứu tài liệu số trên phần mềm thư viện cho sinh viên khóa D19 năm học 2019-2020

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 NĂM 2019
21/08/2019
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 NĂM 2019
20/09/2019
Show all

Hiện Thư viện đã hoàn tất việc nhập dữ liệu của khoá D19 vào phần mềm Libol 6.0 và phần mềm mã nguồn mở Dspace bắt đầu từ 17/09/2019

Bạn đọc thực hiện mượn – trả tài liệu theo hướng dẫn sau:

  1. Địa chỉ truy cập tài liệu in: http://portal.ptit.edu.vn/tttv/

Số lượng mượn tối đa: 7 cuốn/ 1 học kỳ
Thời hạn mượn: 150 ngày kể từ ngày mượn.
Bạn đọc cần kiểm tra số lượng và chất lượng tài liệu khi nhận.

  1. Địa chỉ truy cập tài liệu số: http://dlib.ptit.edu.vn

Đăng nhập:

Email: Mã sinh viên viết thường (VD: b17dccn123)

Mật khẩu: 123456

Trân trọng thông báo!