THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 NĂM 2019

Thông báo về việc mượn tài liệu in và hướng dẫn tra cứu tài liệu số trên phần mềm thư viện cho sinh viên khóa D19 năm học 2019-2020
18/09/2019
Thông báo về việc dùng thử 03 CSDL EBSCO và phần mềm tìm kiếm tập trung EDS
14/10/2019
Show all

  

 

    000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG

 004.21

 1. Nguyễn, Thị Nguyệt.
  Nghiên cứu áp dụng khung quản trị kiến trúc hướng dịch vụ : Luận văn ThS. Kỹ thuật: Hệ thống thông tin: 60 48 01 04  / Nguyễn Thị Nguyệt ; Nghd. : PGS. TS. Hà Hải Nam
  Kí hiệu xếp giá :  2016

 004.678

 1. Xayalanh, Bounthong.
  Kiểm thử tự động Website dựa trên Automation test kết hợp Selenium Webdriver :   Luận văn ThS. Khoa học Máy tính: 8 48 01 01 / Bounthong Xayalanh ; Nghd. : TS. Nguyễn Duy Phương
  Kí hiệu xếp giá:  2019
 2. Phạm, Đức Quân.
  Nghiên cứu giải pháp bảo mật Website và ứng dụng : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60 48 01 04  / Phạm Đức Quân ; Nghd. : TS. Vũ Thỏa
  Kí hiệu xếp giá:  2019

005.12

 1. Khamsang, Vilayphone.
  Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên tại trường Đại học kỹ thuật Lào – Đức :   Luận văn ThS. Khoa học Máy tính: 8 48 01 01 / Vilayphone Khamsang ; Nghd. : TS. Trần Quý Nam
  Kí hiệu xếp giá:  2019

 005.3

 1. Nguyễn, Kiều Trang.
  Phân tích văn bản tiếng Việt để phát hiện cảm xúc : Luận văn ThS. Kỹ thuật: Hệ thống thông tin: 60 48 15 / Nguyễn Kiều Trang ; Nghd. : TS. Phan Thị Hà
  Kí hiệu xếp giá:  2016
 2. Nguyễn, Thị Thanh Hoa.
  Nghiên cứu bài giảng điện tử trong E-Learning và ứng dụng tại các trường trung học phổ thông / Nguyễn Thị Thanh Hoa ; Nghd. : TS. Vũ Văn Thỏa
  Kí hiệu xếp giá:
 3. Hà, Trường Giang.
  Nghiên cứu áp dụng Sharepoint trong quản lý doanh nghiệp : Luận văn ThS. Kỹ thuật: Hệ thống thông tin: 60 48 01 04  / Hà Trường Giang ; Nghd. : PGS. TS. Hoàng Minh
  Kí hiệu xếp giá:  2016

 005.7

 1. Nguyễn, Ngọc Huyền.
  Nghiên cứu giải pháp phát hiện tấn công DDOS qua khai phá dữ liệu : Luận văn ThS. Kỹ thuật: Hệ thống thông tin: 60 48 01 04  / Nguyễn Ngọc Huyền ; Nghd. : PGS. TS. Lê Hữu Lập
  Kí hiệu xếp giá:  2016
 2. Nguyễn, Ngọc Tuyến.
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại trường Trung cấp sư phạm mẫu giáo – nhà trẻ Hà Nội : Luận văn ThS. Kỹ thuật: Hệ thống thông tin: 60 48 01 04  / Nguyễn Ngọc Tuyến ; Nghd. : PGS. TS. Lê Hữu Lập
  Kí hiệu xếp giá:  2016
 3. Đinh, Thế Hòa.
  Nghiên cứu áp dụng độ đo tương tự cho bài toán phân cụm dữ liệu : Luận văn ThS. Kỹ thuật: Hệ thống thông tin: 60 48 01 04  / Đinh Thế Hòa ; Nghd. : PGS. TS. Hà Hải Nam
  Kí hiệu xếp giá:  2015

 005.8

 1. Sonpaseuth, Ouanphimpha.
  Ứng dụng học máy để phát hiện xâm nhập mạng : Luận văn ThS. Khoa học Máy tính: 8 48 01 01 / Ouanphimpha Sonpaseuth ; Nghd. : TS. Phạm Hoàng Duy
  Kí hiệu xếp giá:  2019

 006.3/12

 1. Tan, Pang-Ning, author.
  Introduction to data mining / Pang-Ning Tan, Michigan State University, Michael Steinbach, University of Minnesota, Anuj Karpatne, University of Minnesota, Vipin Kumar, University of Minnesota.
  Kí hiệu xếp giá:  [2019]

 025.1

 1. Khamphasouk, Thiphasavanh.
  Xây dựng ứng dụng quản lý thư viện : Luận văn ThS. Kỹ thuật: Hệ thống thông tin: 8 48 01 04  / Thiphasavanh Khamphasouk ; Nghd. : TS. Nguyễn Trọng Khánh
  Kí hiệu xếp giá:  2019

    600 CÔNG NGHỆ

  621.3825

 1. Phengsomphan, Sengmany.
  Nghiên cứu hệ thống thông tin VSAT và ứng dụng trong ngành hàng không Lào : Luận văn ThS. Kỹ thuật viễn thông: 8 52 02 08  / Sengmany Phengsomphan ; Nghd. : Ngô Đức Thiện
  Kí hiệu xếp giá:  2019

 621.3828

 1. Lexzoomphon, Viengphouthone.
  Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ VOIP và ứng dụng vào mạng viễn thông Lào : Luận văn ThS. Kỹ thuật Viễn thông: 8 52 02 08  / Viengphouthone Lexzoomphon ; Nghd. : TS. Nguyễn Thế Trinh
  Kí hiệu xếp giá:  2019

 621.387

 1. Trần, Thị Dung.
  Nghiên cứu các kỹ thuật tiền mã hóa tuyến tính kết hợp các kỹ thuật rút gọn cơ sở giàn trong hệ thống Mu-Mimo : Luận văn ThS. Kỹ thuật Viễn thông: 8 52 02 08  / Trần Thị Dung ; Nghd. : PGS. TS. Đặng Hoài Bắc
  Kí hiệu xếp giá:  2019
 2. Nguyễn, Thị Yến.
  Nghiên cứu phương pháp quản lý nhiễu trong truyền thông D2D : Luận văn ThS. Kỹ thuật Viễn thông: 8 52 02 08  / Nguyễn Thị Yến ; Nghd. : PGS.TS. Lê Nhật Thăng, TS. Đinh Thị Thái Mai
  Kí hiệu xếp giá:  2019

 658.4/72

 1. Sharda, Ramesh, author..
  Business Intelligence, analytics, and data science  : a managerial perspective  / cRamesh Sharda, Oklahoma State UnIversIty, Dursun Delen, Oklahoma State UnIversity, Efraim Turban, UnIversity of HawaII ; with contributions by J. E. Aronson, The University of Georgia, Ting-Peng Liang, National Sun Yat-sen UniversIty, David King, JDA Software Group, Inc.
  Kí hiệu xếp giá:  [2018]

 658.8/27

 1. Keller, Kevin Lane, 1956- author..
  Strategic brand management  : building, measuring, and managing brand equity  / Kevin Lane Keller.
  Kí hiệu xếp giá:  [2013]

 658.8/72

 1. Hughes, Arthur Middleton..
  Strategic database marketing / Arthur M. Hughes.
  Kí hiệu xếp giá:  c2012
 2. Hemann, Chuck, author..
  Digital marketing analytics : making sense of consumer data in a digital world / Chuck Hemann, Ken Burbary ; [foreword by Jeremiah Owyang]
  Kí hiệu xếp giá:  [2018]