Thông báo về việc mở cửa phục vụ ngoài giờ tại Thư viện (Thời gian từ 15/06 đến 15/08/2020)

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2020
22/05/2020
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 NĂM 2020
23/06/2020
Show all

Để phục vụ cho bạn đọc ôn thi học kỳ II năm học 2019-2020; Trung tâm TT-TV xin thông báo giờ làm việc tại thư viện từ 15/06/2020 đến 15/08/2020 như sau:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: từ 8h00’- 11h30’

Chiều: từ 13h30’ – 21h

Thứ 7:

Sáng: từ 8h00’-11h30’

Trân trọng thông báo!