An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

THÔNG BÁO E-BOOK THÁNG 6.2021
25/06/2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện
14/07/2021
Show all
Bia sach An ninh mang trong cuoc CM CN 4.0

Biên soạn: Trần Văn Hòa

Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 307 tr.; 24cm

Từ khóa: An ninh mạng; cách mạng công nghiệp 4.0; Việt Nam

Vị trí: 005.8 ANM 2020 – Phòng đọc Thư viện

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp thực trạng an ninh mạng, nhận diện những hành vi xâm phạm an ninh mạng phổ biến, phát hiện tấn công mạng và thu thập dấu vết tấn công; phòng ngừa tấn công mạng, bảo vệ hệ thống mạng và thiết bị đầu cuối.