THƯ MỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG 2020 – 2022

20220811-ta1
Tuổi trẻ ngành TT&TT tiên phong, chủ động, sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số
13/08/2022
mau-thong-bao_2204184241
THÔNG BÁO
15/09/2022
Show all
Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng giới thiệu Thư mục Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Viễn thông Khóa 2020 – 2022.
Mời bạn đọc truy cập Thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem tóm tắt và bản cứng tại Phòng Đọc Thư viện phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu.
TT HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ĐKCB LINK TRUY CẬP GHI CHÚ
1 Parnkham Luangchandavong Quy hoạch mạng 4G – LTE và triển khai tại tỉnh Chăm pa sắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào TS. Nguyễn Chiến Trinh
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02683 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3292
2 Bouasone Khambouavong Công nghệ MMW RoF và khả năng ứng dụng cho mạng Fronthaul 5G TS. Phạm Anh Thư
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02684 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3293
3 Chu Huy Đương
Nghiên cứu kỹ thuật truy cập ngẫu nhiên cho hệ thống mMTC
PGS.TS. Trịnh Anh Vũ
Đại học Quốc gia Hà Nội
VL/02687 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3304
4 Hoàng Văn Đăng Tiêu chuẩn ETSI TR 103 559 và các giải pháp đo đánh giá chất lượng mạng di động mặt đất PGS.TS. Đặng Thế Ngọc
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02691 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3325
5 Lưu Bích Hạnh
Nghiên cứu giải pháp phát hiện xâm nhập (IDS) dựa trên công nghệ học máy cho IoT gateway
PGS.TS. Lê Hải Châu
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02692 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3324
6 Phạm Minh Tuấn Nghiên cứu vấn đề an toàn bảo mật thông tin và đề xuất giải pháp an toàn hệ thống thông tin tại Trung tâm lưu trữ Cơ sở dữ liệu ADN trực thuộc Cục Người có công TS. Nguyễn Ngọc Minh
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02693
7 Nguyễn Tài Lợi Nghiên cứu công nghệ định tuyến phân đoạn và ứng dụng trong mạng viễn thông hiện đại PGS.TS Nguyễn Tiến Ban
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02695 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3334
8 Souvanh Sisaat Nghiên cứu giải pháp công nghệ VoIP và triển khai ứng dụng tại Công ty Viễn thông quốc gia SKY Lào TS. Hoàng Trọng Minh
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02696 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3333
9 Lưu Văn Dương
Công nghệ chuyển mạch quang cho các trung tâm dữ liệu
TS. Cao Hồng Sơn
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02697 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3280
10 Nguyễn Văn Công Nghiên cứu và xây dựng quy trình đo phơi nhiễm điện từ trường từ thiết bị điện tử đối với con người TS. Nguyễn Việt Hưng
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02698 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3335
11 Vũ Hà Khoa Nghiên cứu xuyên nhiễu giữa các lõi trong sợi quang đa lõi (MCF) TS. Cao Hồng Sơn
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02699 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3341
12 Nguyễn Phú An Nghiên cứu, thiết kế Anten cho hệ thống vô tuyến khả tri TS. Nguyễn Việt Hưng
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02701 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3281
13 Nguyễn Minh Đức
Xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ cho công tác chuyển đổi số tại VNPT Hải Dương
PGS.TS. Đặng Hoài Bắc
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02711 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3326
14 Dương Lâm Nghiên cứu công nghệ thông tin quang CO – OFDM – WDM và đề xuất giải pháp ứng dụng cho mạng đường trục của VNPT Hải Dương TS. Vũ Tuấn Lâm
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02712 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3294
15 Nguyễn Chí Thành Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại Trung tâm Viễn thông Kim Thành, VNPT Hải Dương PGS.TS. Vũ Văn San
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02713 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3329
16 Nguyễn Văn Khi Nghiên cứu giải pháp CGNAT và ứng dụng cho mạng băng rộng cố định VNPT PGS.TS. Lê Nhật Thăng
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02730 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3296
17 Phạm Hữu Kiên Nghiên cứu mô hình giám sát và đánh giá QoE cho dịch vụ IPTV tại Viễn thông Hải Dương TS. Vũ Thị Thúy Hà
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02731 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3284
18 Trịnh Quỳnh Mai Đánh giá cải thiện hiệu năng hệ thống quản lý búp sóng trong mạng 5G bằng phương pháp hình học TS. Nguyễn Viết Minh
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02739 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3287
19 Trần Tiến Vinh
Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý thông tin nhà trạm di động tại VNPT Hưng Yên
TS. Cao Minh Thắng
Viện Công nghệ thông tin & Truyền thông – Học viện Công nghệ BCVT
VL/02741 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3340
20 Phạm Tuấn Anh Nghiên cứu công nghệ truyền dẫn quang tích hợp COHERENT – Ghép kênh theo tần số trực giao – Ghép kênh quang theo bước sóng (CO-OFDM-WDM) và ứng dụng cho VNPT Hưng Yên TS. Hoàng Văn Võ
Học viện Công nghệ BCVT
VL/02743
21 Lê Xuân Đạt
Nghiên cứu, xây dựng cơ sở hạ tầng mạng cho trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Hưng Yên
PGS.TS. Lê Nhật Thăng VL/02586 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3339