THÔNG BÁO BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 3.2024

Anh BT
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phải có khát vọng trở thành đại học số một về công nghệ số
21/03/2024
Anh 4
Bảng lương mới nhân viên thư viện trường học sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024: Nhiều người vui mừng
27/03/2024
Show all
Mời bạn đọc truy cập Thư viện số tại địa chỉ: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem các bài giảng mới nhất phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu nhé!
DANH MỤC TÀI LIỆU SỐ NĂM 2023
TT BÀI GIẢNG TÁC GIẢ KHOA Link truy cập
1 Xử lí ảnh Đào Thị Thuý Quỳnh CNTT http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3454
Nguyễn Tất Thắng
2 Nhập môn khoa học dữ liệu Nguyễn Kiều Linh, Vũ Hoài Nam, http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3455
Đinh Xuân Trường
3 Hệ thống cảm biến Bùi Quang Trung VIỄN THÔNG 1 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3456
Nguyễn thị Thu Hằng
4 Phát triển hệ thống và ứng dụng IOT TS. Nguyễn Chiến Trinh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3457
TS. Bùi Quang Chung
5 Lập trình nhúng http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3458
Nguyễn Chiến Trinh
Ngô Thị Thu Trang
Trần Huy Long
6 Đổi mới sáng tạo tài chính PGS. TS. Đặng Thị Việt Đức KHOA KẾ TOÁN http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3459
ThS. Trần Quốc Khánh
7 Kế toán hành chính sự nghiệp TS. Nguyễn Thị Việt Lê http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3461
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu
8 Kế toán quản trị I GS. TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3466
TS. GVC. Vũ Quang Kết
TS. GVC. Lê Thị Ngọc Phương
9 Kế toán xuất nhập khẩu TS. Phạm Vũ Hà Thanh
TS. Lê Thị Ánh
10 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Nguyễn Thị Vân Anh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3468
Đặng Phong Nguyên
11 Xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế GS.TS. NGƯT. Bùi Xuân Phong http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3469
TS. Lê Thị Ánh
12 Giáo trình Nguyên lý kế toán T.S Nguyễn Thị Chinh Lam – Chủ biên http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3471
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu
T.S Phạm Vũ Hà Thanh
TS. Nguyễn Thị Việt Lê
TS. Lê Thị Ánh
13 Giáo trình Tài chính quốc tế TS. Vũ Quang Kết (chủ biên) http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3473
ThS. Nguyễn Hương Anh
14 BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 PGS.TS Nguyễn Văn Hậu http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3475
15 Ứng dụng đồ họa đa phương tiện Nguyễn Đình Sơn KHOA ĐA PHƯƠNG TIỆN http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3460
16 Ứng dụng thiết kế web Nguyễn Đình Sơn http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3462
17 Báo chí điều tra Nguyễn Thị Thu Dung http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3464
18 Báo chí đương đại Lê Vũ Điệp http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3465
19 Viết chuyên nghiệp Lê Vũ Điệp http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3467
20 Internet và ứng dụng trong kinh doanh MARKETING http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3470
21 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3472
Từ Thảo Hương Giang
22 Marketing công nghiệp Nguyễn Bình Minh http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3474
Trần Thanh Hương
23 Tổng quan về biên tập web http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3476
24 Truyền thông marketing tích hợp Nguyễn Bảo Ngọc http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3477
Phạm Thị Thái Quỳnh