Giờ phục vụ

Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6

 

 

Buổi Giờ Ghi chú
Sáng Từ 8h-12h
  • 8h15: Bắt đầu phục vụ bạn đọc

(8h00 – 8h15:CBTV làm công tác chuẩn bị tài liệu)

  • 11h30: Thu sách phòng đọc, ngừng công tác phục vụ để CBTV sắp xếp sách lên giá.
 Chiều Từ 13h – 17h
  • 13h15: Bắt đầu phục vụ bạn đọc

(13h00 – 13h15:CBTV làm công tác chuẩn bị tài liệu)

  • 16h30: Thu sách phòng đọc, ngừng công tác phục vụ để CBTV sắp xếp sách lên giá