Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện

Bia sach An ninh mang trong cuoc CM CN 4.0
An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
05/07/2021
Anh Bo truong
Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
18/07/2021
Show all

Ngày 06/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2371/BVHTTDL-TV gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch về  việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện.

Nội dung công văn đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước  và địa phương, thực hiện các đề án, chương trình công tác của Chính phủ, của ngành, tạo điều kiện, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong năm 2022.

Năm 2022 được coi là năm quan trọng khi toàn ngành thư viện sẽ tập trung cùng các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Thư viện, thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ), tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 đối với Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trong năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho người làm công tác thư viện nhằm nâng cao kỹ năng phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng, kỹ năng phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng, năng lực chuyển đổi số trong các thư viện công cộng; tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số và liên thông thư viện.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức các hoạt động, sự kiện đáng chú ý như: Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022”, Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách – Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022.

Chi tiết xem tại Công văn.