THƯ MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA D17 – KẾ TOÁN – PHẦN 1

20211129-pg1-Cuc-ATTT
Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định về công tác cán bộ
29/11/2021
20211201-l03
Cần sớm hoàn thiện thể chế số trong thời gian tới
02/12/2021
Show all

 

 

Trung tâm Thông tin Thư viện xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Thư mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán của khóa D17.

Link truy cập toàn văn được đính kèm mỗi biểu ghi.

 

 1. Trần Đức Anh. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Bạch Dương.- Nghd.: TS.GVC. Nguyễn Văn Hậu.- Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2437

 

 1. Huỳnh Thị Ngọc Ánh. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông.- Nghd.: ThS. Nguyễn Thanh Nhiên.- Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2399

 

 1. Nguyễn Thị Ánh. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật Công nghệ Việt Thành.- Nghd.: ThS. Nguyễn Thanh Nhiên.- Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2409

 

 1. Đào Thị Ba. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sơn Lê . -Nghd.: Trần Đình Nam – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2380

 

 1. Bùi Thị Thái Bình. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long -Nghd.: TS. Nguyễn Thị Việt Lê – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2361

 

 1. Tạ Thị Dung. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thể thao Gym Max -Nghd.: TS.GVC. Vũ Quang Kết – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

 

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2432

 

 1. Đinh Quang Duy. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu GNA -Nghd.: GVC. Nguyễn Thị Chinh Lam – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2386

 

 1. Đoàn Thị Thu Hà. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam -Nghd.: TS. Nguyễn Thị Việt Lê – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2387

 

 1. Lê Thị Ninh Hòa. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Getech Việt Nam -Nghd.: ThS. Nguyễn Hương Anh – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2400

 

 1. Trần Thị Huyền. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh -Nghd.: TS.GVC. Vũ Quang Kết – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập:  http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2439

 

 1. Đào Thu Huyền. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung -Nghd.: TS.GVC. Vũ Quang Kết – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2365

 

 1. Lê Thị Hương. Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam -Nghd.: TS.GVC. Vũ Quang Kết – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2403

 

 1. Trần Thị Thùy Linh. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon -Nghd.: GS.TS. Bùi Xuân Phong – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2441

 

 1. Nguyễn Phương Mai. Hoàn thiện công tác Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần BuCA -Nghd.: GVC. Đinh Xuân Dũng – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2408

 

 1. Nguyễn Thị Mai. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH điện tử PROS VINA -Nghd.: TS.GVC. Nguyễn Văn Hậu – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2425

 

 1. Vũ Thị Tuyết Mai. Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và thiết bị cơ giới Tân Đạt -Nghd.: ThS.GVC. Nguyễn Thị Chinh Lam – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2444

 

 1. Nguyễn Thị Trà My. Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sky Việt -Nghd.: TS.GVC. Đặng Thị Việt Đức – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2431

 

 1. Nguyễn Thị Bích Ngọc. Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Thành Công -Nghd.: ThS. Lê Thị Ánh – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2410

 

 1. Hoàng Thị Hồng Nhung. Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây lắp Ba Đình -Nghd.: ThS. Phạm Vũ Hà Thanh – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2398

 

 1. Nguyễn Thị Hồng Nhung. Kế toán huy động vốn của ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây -Nghd.: TS. Nguyễn Thị Vân Anh – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2424

 

 1. Đặng Thị Thúy Quỳnh. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đức Minh Châu -Nghd.: ThS.GVC. Nguyễn Thị Chinh Lam – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2364

 

 1. Nguyễn Như Quỳnh. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Đô Thị -Nghd.: GVC. Nguyễn Văn Hậu – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2407

 

 1. Trần Thị Thơ. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư Semes -Nghd.: GS.TS. Bùi Xuân Phong – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

 

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2440

 1. Hoàng Hà Thu. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây Dựng PPQ Hưng yên -Nghd.: GVC. Lê Thị Ngọc Phương – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

 

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2396

 1. Triệu Bích Thủy. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Hai Thành -Nghd.: TS.GVC. Vũ Quang Kết – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

 

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2442

 1. Nguyễn Hiền Thư. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập khẩu và Máy xây dựng Lưu Tâm Phát -Nghd.: TS.GVC. Nguyễn Văn Hậu – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

 

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2406

 1. Đoàn Hoài Thương. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh -Nghd.: TS.GVC. Lê Thị Ngọc Phương – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2379

 

 1. Vũ Huyền Trang. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Cơ khí và Vận tải Container Huy Thắng -Nghd.: GS.TS. Bùi Xuân Phong – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2443

 

 1. Nguyễn Thị Thu Trang. Kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại INDO -Nghd.: ThS. Nguyễn Hương Anh – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2426

 

 1. Hoàng Lê Uyên. Kế toán hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Việt Nam Thịnh Vượng VPBank – chi nhánh Ba Đình -Nghd.: ThS. Phạm Vũ Hà Thanh – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2397

 

 1. Trần Thảo Vân. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON -Nghd.: TS. Nguyễn Thị Vân Anh – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2438