Cần sớm hoàn thiện thể chế số trong thời gian tới

THƯ MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA D17 – KẾ TOÁN – PHẦN 1
30/11/2021
20211206-m09
Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số
06/12/2021
Show all
20211201-l03
(Mic.gov.vn) – Chiều ngày 01/12/2021, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tới dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT; Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

20211201-l03

Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Lê Quang Huy và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ nhiệm, các vụ chức năng có liên quan thuộc Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT và các cục, vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Đức Long đã trình bày tóm tắt báo cáo Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tần số Vô tuyến điện; báo cáo Dự án Luật Công nghiệp công nghệ số; Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trình bày báo cáo Dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi).

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnhCuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN4.0) chủ yếu là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là cuộc cách mạng về công nghệ. Vì liên quan đến thể chế nên nếu đi trước thì sẽ đẩy nhanh được tiến trình. Bởi vậy, việc xây dựng và hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực TT&TT là rất cần thiết, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); đặc biệt là Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm đáp ứng những yêu cầu đang đặt ra trong bối cảnh cuộc CMCN4.0.

Bộ trưởng cho rằng, Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm đưa Việt Nam từ chỗ chủ yếu là gia công lắp ráp trở thành quốc gia làm chủ công nghệ, sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, giải bài toán Việt Nam, và từ Việt Nam đi ra chinh phục thế giới… Mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế đóng góp lớn vào kinh tế đất nước; công nghệ số trở thành yếu tố đầu vào của hoạt động sản xuất, kinh doanh của xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đối với Luật Viễn thông thì việc sửa đổi, bổ sung Luật Viễn thông nhằm tạo ra hạ tầng của Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số (đây được ví là cuộc đổi mới lần hai của ngành Viễn thông), bắt đầu khởi động một cuộc cách mạng của công cuộc đổi mới.

Còn Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) nhằm xây dựng một Luật thống nhất làm căn cứ pháp lý để thực hiện chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, là tiền đề xây dựng thể chế cho Chính phủ số, kinh tế số phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) quốc gia…

20211201-l01

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết sẽ phối hợp với Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội tiến hành xây dựng hệ thống thông tin kinh tế – xã hội để Quốc hội giám sát các bộ, ngành, địa phương; hỗ trợ xây dựng trợ lý ảo (hiện Bộ TT&TT đang hỗ trợ 05 Bộ, ngành); xây dựng phần mềm, sử dụng công nghệ số phát hiện sự chồng chéo, mâu thuẫn của các hệ văn bản pháp luật; triển khai hệ thống tham vấn pháp luật quốc tế…

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị hai cơ quan cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nguồn lực ở mỗi cơ quan có thế mạnh; cử đầu mối và thống nhất cơ chế làm việc trong thời gian tới. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế các dự án Luật, Bộ TT&TT đề xuất rất cần sự đồng hành, ủng hộ của Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; góp phần thúc đẩy công cuộc CĐS quốc gia mà Bộ TT&TT có vai trò dẫn dắt…

20211201-l04

Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Lê Quang Huy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Lê Quang Huy nhấn mạnh: Thực hiện kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Thường trực Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội và Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT đã có buổi làm việc cụ thể, thống nhất chương trình công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữa hai cơ quan.

Đồng chí Lê Quang Huy thống nhất cao những nội dung đề xuất trong các dự án Luật nêu trên do Bộ TT&TT dự thảo và xin ý kiến để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Đồng thời, giao cho các đơn vị tham mưu thuộc Ủy ban KHCN&MT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TT&TT trong việc xây dựng pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ TT&TT, đặc biệt là cần sớm hoàn thiện thể chế số trong thời gian tới./.

 

 

Đài Sơn

Từ khóa: Ủy ban KHCN&MT, Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tần số Vô tuyến điện, Luật giao dịch điện tử (sửa đổi)