THÔNG BÁO TRỰC NGOÀI GIỜ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

vhd1
Tôn vinh Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022
04/12/2022
THƯ MỤC SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BỔ SUNG THÁNG 1.2023
15/02/2023
Show all
thongbao

Nhằm phục vụ, hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập  và để bạn đọc khai thác tối đa các tài nguyên của Thư viện thật hiệu quả, bắt đầu từ ngày 15/02/2023,  Thư viện mở cửa phục vụ ngoài giờ như sau:

 ⏰Từ thứ 2 đến thứ 6: 𝐒𝐚́𝐧𝐠: 𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎

                                            𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮: 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 – 19h00

Ngày thứ 7: 𝐒𝐚́𝐧𝐠: 𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎

                            𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮: 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 – 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎

Thời gian thực hiện: Từ 15/2/2023 đến ngày 30/04/2023.

Sang tháng 5, phục vụ mùa thi Thư viện mở cửa thời gian như sau

⏰Từ thứ 2 đến thứ 6: 𝐒𝐚́𝐧𝐠: 𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎

                                            𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮: 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 – 21h00

 Ngày thứ 7: 𝐒𝐚́𝐧𝐠: 𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎

                            𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮: 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 – 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎

Thời gian thực hiện: Từ 2/5/2023 đến ngày 31/07/2023.

𝐓𝐇𝐔̛ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐏𝐓𝐈𝐓 TRÂN TRỌNG 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎.