THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2024

Logo
THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI “BƯỚC RA TỪ TRANG SÁCH”
02/04/2024
mau-thong-bao_2204184241
KHẢO SÁT NHU CẦU ĐỌC SÁCH CỦA BẠN ĐỌC HỌC VIỆN
22/05/2024
Show all
Logo van hoa doc
Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng gửi tới bạn đọc trong toàn Học viện Công văn số1173 /BVHTTDL-TVV/v ngày 22 tháng 03 năm 2024 về tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 (Công văn kèm theo)