THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI “BƯỚC RA TỪ TRANG SÁCH”

Anh 4
Bảng lương mới nhân viên thư viện trường học sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024: Nhiều người vui mừng
27/03/2024
Logo van hoa doc
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2024
05/04/2024
Show all
Logo

Căn cứ phê duyệt chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện tại Tờ trình số 43/TTr-QL KHCN&HTQT-CT&CTSV ngày 15/03/2024 của phòng QL.KHCN&HTQT và Phòng Chính trị &CTSV về việc tổ chức Ngày hội đọc sách PTIT-2024;

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-HV ngày 29 tháng 3 năm 2024 về việc Thành lập Ban Tổ chức và Ban giám khảo Ngày hội đọc sách PTIT 2024 đã được Giám đốc Học viện phê duyệt;

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông phát động và ban hành thể lệ các cuộc thi “Bước ra từ trang sách” (theo file đính kèm).

TB the le cuoc thi Buoc ra tu trang sach