THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 NĂM 2019
02/08/2019
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 NĂM 2019
21/08/2019
Show all

Từ ngày 12/8 – 16/8/2019, Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ tổ chức thu hồi toàn bộ giáo trình, sách tham khảo đã mượn về của sinh viên các khóa.

Đề nghị bạn đọc khẩn trương trả hết tài liệu  để Trung tâm chuẩn bị cho mượn tài liệu học kỳ mới.

Địa điểm trả sách: Phòng Mượn  (Tầng 1 – A3)

Lịch trả: từ thứ 2 đến thứ 6, không phân biệt các lớp, khoá.

Các trường hợp để quá hạn tài liệu sẽ áp dụng theo qui định Nội qui Thư viện.

Giờ nhận sách: Sáng: 8h15’ – 11h30’ ; Chiều: 13h30’ – 16h30’

Trân trọng thông báo!