HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17/CT-UBND CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Anh GD HV
THƯ CỦA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
21/07/2021
2019-01-03_1
Vai trò và cơ hội của các thư viện trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu mở phục vu cộng đồng
25/07/2021
Show all
TB1png

Thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19; Thực hiện công văn số 1112/BTTTT-VP ngày 31/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện chỉ thị 16/CT-Tg của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tình hình công tác của Học viện, Học viện yêu cầu:

  • Cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong đó hướng dẫn việc thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.Hà Nội theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 6h00 ngày 24/7/2021. (Chi tiết Chỉ thị 17/CT-UBND kèm theo).
  • Trưởng các đơn vị có trách nhiệm quán triệt đầy đủ nội dung và tinh thần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này tới toàn thể cán bộ trong đơn vị; Trung tâm Dịch vụ có trách nhiệm quán triệt và giám sát việc thực hiện Chỉ thị này với sinh viên nội trú trong KTX Học viện tại CSĐT Hà Nội; Phòng CT&CTSV phổ. biến nội dung Chỉ thị qua các kênh truyền thông của Học viện.
  • Trong thời gian 15 ngày kể từ 6h00 ngày 24/7/2021, viên chức, người lao động trong Học viện thực hiện làm viêc bằng hình thức online tại nhà; riêng các bộ phận có nhiệm vụ trực (trực lãnh đạo, bảo vệ, an ninh, KTX, điện, nước, y tế – phòng dịch) bố trí theo tình hình thực tế. Trưởng các đơn vị thuộc Học viện tổ chức cho cán bộ làm việc online tại nhà trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Trong trường hợp phải giải quyết các công việc thực sự cấp thiết, trưởng đơn vị có thể bố trí cán bộ đến Học viện làm việc nhưng không quá 20% số lao động của đơn vị và thực hiện nghiêm việc giãn cách trong khi làm việc. Đơn vị có cán bộ đến cơ quan làm việc lập danh sách và lịch làm việc cụ thể gửi Văn phòng Học viện để tổng hợp trước 26/7/2021 qua địa email vanphong@ptit.edu.vn .
  • Văn phòng Học viện tiếp tục làm đầu mối theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, hàng ngày cập nhật và báo cáo Lãnh đạo Học viện các thông tin về dịch tễ (F0, F1, F2) trong Học viện; tổ chức các cuộc họp làm việc theo hình thức trực tuyến 100%, thông báo lịch trực tại Học viện của Lãnh đạo Học viện trên lịch tuần; thắt chặt công tác an ninh trật tự trong thời gian giãn cách, tuyệt đối không cho khách vào Học viện, cán bộ đến Học viện làm việc phải có trong danh sách đăng ký.
  • Phòng Giáo vụ, Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Đào tạo Sau đại học tạm dừng các hoạt động đào tạo, thi, bảo vệ khóa luận nếu cán bộ phải tới Học viện làm việc, ưu tiên chuyển các hoạt động này theo hình thức trực tuyến 100% tại nhà.
  • Phòng CT&CTSV, Trung tâm Dịch vụ khẩn trương đề xuất các hoạt động hỗ trợ kịp thời cho sinh viên Học viện trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là đối tượng sinh viên đang lưu trú trong Ký túc xá Học viện.
  • Các đơn vị trong Học viện, cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện tuyệt đối nghiêm túc trong thực hiện các quy định về phòng chống dịch của nhà nước và của Học viện. Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong đơn vị. Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật và Học viện nếu vi phạm các quy định về phòng dịch.

Học viện thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan biết và nghiêm túc thực hiện./.

CT17_UBNDHN_Dancach16

FILE_20210724_134054_So 646_TB_HV_24072021