Cơ sở dữ liệu IG Publishing Ebooks Collection

gioi-thieu-nganh-cong-nghe-thong-tin-buu-chinh-vien-thong
THƯ CHÚC MỪNG 24 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (17/9/1997 – 17/9/2021)
17/09/2021
Cam nang.PNG
Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động
19/09/2021
Show all

IG Publishing Ebooks Collection

Link truy cập: IG Publishing Ebooks Collection
Bao gồm 6.000 ebook về các vấn đề Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Nghệ thuật, … (theo Danh mục CSDL iG Publishing)
• Thời gian truy cập: từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2023
• Phạm vi truy cập: Trong trường và ngoài trường (yêu cầu đăng nhập tài khoản bạn đọc thư viện)
• Tài liệu hướng dẫn:
Liên hệ hỗ trợ: ilc@ptit.edu.vn