Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Cơ sở dữ liệu IG Publishing Ebooks Collection
18/09/2021
20210717-ta1_1
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành dựa trên dữ liệu số
19/09/2021
Show all
Cam nang.PNG

Tác giả: Trần Đắc Phu, Nguyễn Việt Đồng (chủ biên)

NXB: Thông tin và Truyền thông

Năm XB: 2021

Số trang: 36 tr.; 24cm

Từ khóa: Covid 19; Phòng bệnh; An toàn; Vệ sinh lao động; Cẩm nang

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những thông tin mà mỗi người lao động cần nắm được về dịch Covid-19, những dấu hiệu nhận biết, các đường lây nhiễm bệnh và cách để phòng, tránh lây nhiễm Covid-19 cho bản thân và cho cộng đồng; những lưu ý với cơ quan, doanh nghiệp và người lao động để vừa đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, sớm thích nghi, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Link truy cập:

http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid-19_output/web/index.html