THÔNG BÁO TRỰC NGOÀI GIỜ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Anh 4
Tọa đàm “Ứng xử tâm lý của lãnh đạo trong hoạt động quản lý” diễn ra sôi nổi
05/03/2024
Anh BT
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phải có khát vọng trở thành đại học số một về công nghệ số
21/03/2024
Show all
thongbao
Nhằm phục vụ, hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập  và để bạn đọc khai thác tối đa các tài nguyên của Thư viện thật hiệu quả, bắt đầu từ ngày 1/03/2024,  Thư viện mở cửa phục vụ ngoài giờ như sau:

⏰Từ thứ 2 đến thứ 6: 𝐒𝐚́𝐧𝐠: 𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎

𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮: 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 – 19h00

⏰ Ngày thứ 7: 𝐒𝐚́𝐧𝐠: 𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎

𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮: 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 – 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎

Thời gian thực hiện: Từ 15/2/2023 đến ngày 30/04/2023.

Sang tháng 5, phục vụ mùa thi Thư viện mở cửa thời gian như sau

⏰Từ thứ 2 đến thứ 6: 𝐒𝐚́𝐧𝐠: 𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎

 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮: 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 – 21h00

⏰ Ngày thứ 7: 𝐒𝐚́𝐧𝐠: 𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎

𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮: 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 – 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎

Thời gian thực hiện: Từ 1/3/2024 đến ngày 31/07/2023.

𝐓𝐇𝐔̛ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐏𝐓𝐈𝐓 TRÂN TRỌNG 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎.