THÔNG BÁO E-BOOK MỚI THÁNG 8.2021

20210831-m02
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số giáo dục
30/08/2021
20210831-pg2-covid
Bộ TT&TT ra mắt Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch Covid-19
01/09/2021
Show all
OER – SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN
 1. Probability, random variables, and random signal principles/ Peyton Z. Peebles, Jr.– McGraw-Hill, 2001

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2332

Môn học: Xác suất thống kê

 1. Introduction to probability/ Dimitri P. Bertsekas .- Athena Scientinis, 2000
  Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2331

Môn học: Xác suất thống kê

 1. Linear Algebra/ Seymour Lipschutz – MacGraw-Hill, 2009

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2327

Môn học: Đại số

 

OER – SÁCH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
 1. Fundamentals of logic design/ Charles H. Roth .- Prentice Hall, 2010

 Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2335

Môn học: Kỹ thuật số


OER – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 1. The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference/ Nicolai M. Josuttis .- Addison-Wesley, 2012 .- 2nd ed.

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2345

Môn học: Ngôn ngữ lập trình C++

 1. The C++ Programming Language/ Bjarne Stroustrup .- Addison-Wiley, 2013

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2338

Môn học: Ngôn ngữ lập trình C++

 1. Professional Android 4 Application Developmemt / Reto Meier .- John Wiley & Sons, 2012

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2323

Môn học:  Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động

 1. Mobile Design and Development / Brian Fling .- Oreilly, 2009

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2322

Môn học:  Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động

 

OER – SÁCH TÂM LÝ – KỸ NĂNG MỀM

 1. Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Dự Án Lớn Và Nhỏ / Harvard Business .- First new – Trí Việt, 2004

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2353

Môn học:  Kỹ năng lập KH và thực hiện công việc

 1. Chinh phục mục tiêu / Brian Tracy .- Harvard Business .- First new – Trí Việt, 2003

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2351

Môn học:  Kỹ năng lập KH và thực hiện công việc