THÔNG BÁO BÀI GIẢNG THÁNG 3.2022

kinh-te-so-9368-1557983985
Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
01/04/2022
pD2
Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022
04/04/2022
Show all

🌻 PTIT-ILC trân trọng kính mời quý bạn đọc cùng tham khảo 54 bài giảng mới đã được biên mục trên trang web nội sinh Http://dlib.ptit.edu.vn. Tất cả đều được truy cập và tải về tham khảo miễn phí.

BÀI GIẢNG 2021
STT Tên BG Tác giả Khoa Số trang URL Ghi chú
1 Hệ thống phân tán Nguyễn Xuân Anh CNTT 259 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2631
2 Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện Đỗ Trung Tuấn, Nguyên Đình Hóa CNTT 185 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2624
3 Kiểm thử xâm nhập Nguyễn Ngọc Điệp CNTT 166 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2617
4 Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng Nguyễn Ngọc Điệp CNTT 181 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2618
5 An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu Hoàng Xuân Dậu CNTT 156 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2621
6 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin Hoàng Xuân Dậu CNTT 152 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2622
7 Mật mã học cơ sở Đỗ Xuân Chợ CNTT 145 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2619
8 Mật mã học nâng cao Đỗ Xuân Chợ CNTT 112 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2620
9 Chủ nghĩa xã hội khoa học Phạm Minh Ái, Phạm Thị Khánh Cơ bản 109 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2625
10 Kinh tế chính trị Mác – Lênin Cơ bản 134 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2643
11 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Thị Diệu, Đào Mạnh Ninh Cơ bản 168 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2627
12 Triết học Mác – Lênin Phạm Minh Ái, Phạm Thị Khánh Cơ bản 166 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2628
13 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Minh Sơn Cơ bản 173 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2630
14 Biên tập văn bản báo chí Lê Vũ Điệp Đa phương tiện 109 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2632
15 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lê Thị Hằng Đa phương tiện 143 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2633
16 Nhập môn truyền thông Lương Vân Lam Đa phương tiện 105 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2634
17 Pháp luật và đạo đức truyền thông Trần Đức Lai Đa phương tiện 220 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2635
18 Quản lý dự án truyền thông Trần Hoàng Dương Đa phương tiện 124 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2636
19 Quay phim Nguyễn Cảnh Châu Đa phương tiện 186 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2637
20 Rủi ro và Xử lý khủng hoảng truyền thông Nguyễn Vân Anh Đa phương tiện 95 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2638
21 Thiết kế đồ họa cơ bản Nguyễn Đình Sơn Đa phương tiện 129 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2639
22 Truyền thông và dư luận xã hội Đỗ Hải Hoàn Đa phương tiện 124 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2640
23 Ứng dụng sản xuất audio và video Nguyễn Thị Thu Dung Đa phương tiện 160 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2641
24 Viết đa phương tiện Lê Vũ Điệp Đa phương tiện 111 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2642
25 Điện tử số Nguyễn Trung Hiếu, Trần Thị Thúy Hà Điện tử 305 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2626
26 Thiết kế hệ thống VLSI Trương Cao Dũng Điện tử 173 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2663
27 Khai phá dữ liệu trong Marketing Nguyễn Ngọc Anh, Lê Huyền Trang Marketing 171 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2645
28 Marketing căn bản Nguyễn Thị Phương Dung, Lê Bảo Ngọc Marketing 233 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2646
29 Trí tuệ Marketing Nguyễn Thị Hoàng Yến Marketing 80 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2647
30 Phân tích Marketing Nguyễn Thị Hoàng Yến Marketing 60 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2648 Đăng kèm Phụ lục 1, 2, 3
31 Logistic căn bản Trần Thị Hòa QTKD 177 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2612
32 Luật kinh doanh Trần Đoàn Hạnh QTKD 227 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2613
33 Phân tích và Thiết kế Hệ thống thương mại điện tử Lê Thị Ngọc Diệp QTKD 176 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2615
34 Phân tích hoạt động kinh doanh Bùi Xuân Phong, Lê Thị Bích Ngọc QTKD 157 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2614
35 Quản trị nhân lực Nguyễn Thị Minh An QTKD 224 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2616
36 Lập và Thẩm định dự án đầu tư Bùi Xuân Phong, Phan Tú Anh, Nguyễn Thanh Nga QTKD 170 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2607
37 Quản trị văn phòng Phạm Thị Minh Lan QTKD 208 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2608
38 Quản trị chiến lược Nguyễn Thùy Dung, Lê Thị Bích Ngọc QTKD 268 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2609
39 Quản trị doanh nghiệp Lê Thị Bích Ngọc QTKD 147 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2644
40 Quản trị học Trần Thị Thập, Lê Thị Bích Ngọc QTKD 197 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2611
41 Hướng dẫn ôn tập và thực hành Nguyên lý kế toán Nguyễn Văn Hậu, Lê Thị Học Phương, Nguyễn Thị Chinh Lam, Phạm Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Việt Lê TCKT1 165 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2652
42 Thuế và Kế toán thuế Lê Thị Ngọc Phương, Nguyễn Thị Chinh Lam TCKT1 148 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2653
43 A primer in financial data management Đặng Phong Nguyên, Nguyễn Phương Anh TCKT1 296 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2654 Tài liệu dịch Quản lý CSDL Tài chính căn bản
44 Quản trị tài chính doanh nghiệp Đặng Thị Việt Đức, Vũ Quang Kết, Đinh Xuân Dũng, Đặng Phong Nguyên TCKT 1 220 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2660
45 Kế toán tài chính (Phần I) Nguyễn Văn Hậu, Đinh Xuân Dũng, Phạm Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Việt Lê TCKT1 287 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2658
46 Kế toán tài chính (Phần II) Nguyễn Văn Hậu, Lê Thị Ngọc Phương, Nguyễn Thị Chinh Lam TCKT1 467 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2659
47 An ninh mạng thông tin Nguyễn Chiến Trinh, Nguyễn Tiến Ban, Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà, Phạm Anh Thư Viễn Thông 325 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2662
48 Kỹ thuật siêu cao tần Nguyễn Việt Hưng Viễn Thông 181 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2665
49 Lý thuyết truyền tin Cao Hồng Sơn Viễn Thông 231 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2651
50 Internet và giao thức Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà, Phạm Anh Thư, Nguyễn Chiến Trinh Viễn Thông 237 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2655
51 Kĩ thuật mạng truyền thông Viễn Thông 336 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2664
52 Quaản trị mạng Dương Thị Thanh Tú, Nguyễn Thanh Trà, Phạm Anh Thư, Nguyễn Đình Long Viễn Thông 130 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2657
53 Thông tin vệ tinh Nguyễn Viết Minh Viễn Thông 180 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2661
54 Tín hiệu và Hệ thống Ngô Thị Thu Trang, Nguyễn Chiến Trinh, Nguyễn Thị Thu Nga Viễn Thông 204 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2649