Họp Tổ soạn thảo xây dựng Quy chế giải thưởng phát triển văn hóa đọc

20220608-pg7
Thúc đẩy chi trả điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội tại Việt Nam
08/06/2022
20220701-ta3
Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TT&TT năm 2022
04/07/2022
Show all
Son

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Tổ soạn thảo xây dựng Quy chế giải thưởng phát triển văn hóa đọc, Ông Phạm Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thư viện – Tổ trưởng Tổ soạn thảo chủ trì cuộc họp.

Son

Ông Phạm Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) chủ trì cuộc họp
Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Quy chế Giải thưởng phát triển văn hóa đọc, Vụ Thư viện được Bộ trưởng phân công chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện Dự thảo Quy chế. Sau hơn 01 tháng tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi các bộ ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân, Dự thảo Quy chế giải thưởng phát triển văn hóa đọc đã được hoàn thiện.
Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Vụ pháp chế, Vụ Thi đua khen thưởng, Lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam và các chuyên viên của Vụ Thư viện là thành viên Tổ soạn thảo.
Tại Cuộc họp các đại biểu đồng thuận về nội dung và nhất trí về phương án tiếp thu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho Dự thảo Quy chế, đồng thời khẳng định các điểm mới của Dự thảo quy chế nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân thúc đẩy các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao nỗ lực làm việc của thành viên Tổ soạn thảo, đồng thời chỉ đạo thường trực Tổ soạn thảo tiếp tục hoàn thiện nội dung Dự thảo trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp để sớm trình Bộ trưởng ban hành.
Lê Tùng Sơn