GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ECB – ĐẠI HỌC FH JOANNEUM, ÁO

ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY FH JOANNEUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, LIBRARY
20/06/2019
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 NĂM 2019
02/08/2019
Show all

Thư viện Tạp chí điện tử ECB được thành lập năm 1997 là một phần dự án của Thư viện Đại học Regensburg, hợp tác với Thư viện của Đại học Kỹ thuật Munich Áo. Mục đích là để giới thiệu các tạp chí điện tử cho tất cả người dùng thư viện có thể khai thác, sử dụng hiệu quả với giao diện thân thiện.
Thư viện tạp chí điện tử giúp cung cấp các tài liệu là tạp chí dạng toàn văn khoa học trên Internet thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Bộ sưu tập tạp chí điện tử bao gồm: 98703 bài với 41 chủ đề; trong đó có 21538 bài là tạp chí trực tuyến bao gồm tất cả các lĩnh vực. Ngoài ra có 127813 tạp chí được liệt kê bởi các nhà biên soạn tập hợp, 63860 tạp chí có thể truy cập miễn phí toàn văn.

Các tạp chí được sắp xếp theo các chủ đề sau:

1. Agriculture, Forestry etc.
2. Archaeology
3. Architecture, Civil Engineering
4. Art History
5. Biology
6. Chemistry and Pharmacology
7. Classical studies
8. Computer Science
9. Economics
10. Education
11. Electrical Engineering, Measurement and Control Technology
12. Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering
13. English, American Studies
14. Ethnic Sciences
15. General, Interdisciplinary
16. Geography
17. Geosciences
18. German, Dutch and Scandinavian Studies
19. History
20. History of Education
21. Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts
22. Law
23. Linguistics and Literary Studies
24. Mathematics
25. Mechanical Engineering
26. Media resources and Communication sciences, Journalism
27. Medicine
28. Musicology
29. Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum science
30. Philosophy
31. Physics
32. Political Science
33. Process Engineering, Biotechnology
34. Psychology
35. Romance Studies
36. Sciences
37. Slavonic Studies
38. Sociology
39. Sports Science
40. Technology
41. Theology and Religious Studies

Mời bạn đọc đăng nhập vào Đường link:

http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=fhjo&lett=l&colors=&ocolors=; http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=FHJO&colors=7&lang=en