Đổi mới hình thức tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021

20210831-pg2-covid
Bộ TT&TT ra mắt Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch Covid-19
01/09/2021
unnamed (1)
Mở bình chọn Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”
04/09/2021
Show all
110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách là một trong những hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) và các Ngày Lễ lớn năm 2021 của đất nước.

110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Trước đó, ngày 05/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 704/BVHTTDL-TV về việc hướng dẫn tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội của đất nước, do đó nhiều kế hoạch, hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương đã phải tạm hoãn hoặc chuyển sang hình thức khác phù hợp hơn. Ngày 10/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1475/BVHTTDL-TV về việc tạm hoãn tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động của ngành văn hóa nhằm kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021).

Nhằm thích ứng với tình hình mới do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mới đây, ngày 01/9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3170/BVHTTDL-TV về việc hướng dẫn tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách trong tình hình mới. Theo đó, các đơn vị đăng ký dự thi (gồm 30 đơn vị có tên trong danh sách đã thông báo tại Công văn số 1237/BVHTTDL-TV ngày 16/4/2021 được Ban Tổ chức lựa chọn tham dự Liên hoan) sẽ ghi hình toàn bộ Chương trình Liên hoan của đơn vị trên thiết bị lưu trữ DVD hoặc USB theo Thể lệ Liên hoan và gửi về Ban Tổ chức theo quy định.

Hình thức chấm thi sẽ được diễn ra theo 2 giai đoạn:

– Từ 25/10 đến 31/10: Ban Tổ chức kiểm tra sơ bộ nội dung và chất lượng kỹ thuật các thiết bị lưu trữ Chương trình tham dự Liên hoan; thông báo chỉnh sửa và gia hạn thời gian gửi lại đối với các chương trình chưa đảm bảo nội dung và chất lượng theo yêu cầu; tiếp nhận lại các Chương trình Liên hoan sau khi đã chỉnh sửa đảm bảo chất lượng.

– Từ 08/11 đến 12/11: Ban Giám khảo tiến hành chấm các Chương trình dự thi thông qua các thiết bị lưu trữ do các đơn vị tham dự Liên hoan gửi về Ban Tổ chức; Tổ Thư ký tổng hợp điểm; Ban Tổ chức và Ban Giám khảo họp xét giải thưởng Liên hoan theo kết quả điểm tổng hợp và Thể lệ Liên hoan.

Về phương thức công bố và trao giải thưởng:

– Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các Chương trình đạt giải xuất sắc trình chiếu hoặc công diễn tại Lễ Tổng kết và trao giải Liên hoan dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội (thời gian 01 ngày).

– Các Chương trình tham dự Liên hoan sẽ được Ban Tổ chức đăng tải tuyên truyền rộng rãi trên Trang tin về hoạt động thư viện (vuthuvien.bvhttdl.gov.vn) và Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” (kênh do Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý).

– Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức sẽ công bố Quyết định trao giải trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công an trao giải cho các đơn vị tham gia Liên hoan vào thời gian thích hợp.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căn cứ trên tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị đã được lựa chọn nếu hiện nay không đủ điều kiện tham dự Liên hoan cần báo cáo bằng văn bản cho Ban Tổ chức để Ban tổ chức điều chỉnh. Các địa phương, đơn vị chưa có tên trong danh sách 30 đơn vị trong Công văn số 1237/BVHTTDL-TV ngày 16/4/2021, nếu có đủ điều kiện và nhu cầu đăng ký tham dự Liên hoan, cần có công văn đăng ký gửi về Ban Tổ chức. Trên cơ sở công văn đăng ký của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức sẽ xem xét, điều chỉnh Kế hoạch và thông báo cụ thể tới các đơn vị được lựa chọn bổ sung.

Xem toàn văn Công văn và Thể lệ tại đây

Quỳnh Lan.