Công đoàn TT&TT Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2022

20220113-pg4_1
Chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số cho 63 tỉnh, thành phố
14/01/2022
20220117-ta3
Tự tin chuyển đổi số với giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu doanh nghiệp
17/01/2022
Show all
20220114-huy02
(Mic.gov.vn) – Ngày 14/1/2022, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
20220114-huy01

Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam cho biết: “Hội nghị lần này là dịp để đánh giá lại toàn bộ hoạt động của Công đoàn TT&TT Việt Nam trong năm qua, nhận rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2022, trong đó chú trọng tuyên truyền vận động đoàn viên và người lao động thực hiện tốt chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn ngành hiện có 84.495 công nhân, viên chức, lao động là đoàn viên công đoàn (tăng 2.773 người so với năm 2020), đa phần có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản. Các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… được các đơn vị thực hiện đầy đủ.

Hoạt động của các cấp công đoàn đã được đổi mới về nội dung và hình thức, hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao dộng. Phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động cũng có nhiều đổi mới, thiết thực với cơ sở.

Trong năm qua, đã có 4.445 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi 200 tỷ đồng; 646 công trình, sản phẩm thi đua được công nhận, giá trị làm lợi khoảng 10,4 tỷ đồng; 23.852 người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Cán bộ, công chức, đoàn viên, người lao động luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của Ngành và của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn còn có một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số nội dung hoạt động trọng tâm của Công đoàn TT&TT Việt Nam bị chậm so với kế hoạch hoặc chưa thực hiện được; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa được thường xuyên; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công đoàn tại một số doanh nghiệp còn hạn chế; Công tác phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động tại khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn chưa đạt chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao năm 2021…

20220114-huy02

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, Công đoàn TT&TT Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Công đoàn TT&TT Việt Nam đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, đáng chú ý là: Tiếp tục triển khai Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XVI tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam; Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua trong công nhân viên chức và hoạt động công đoàn; Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Công đoàn TT&TT Việt Nam; Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác song phương với các công đoàn cùng ngành nghề trong khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ hội nghị có phần tham luận của các đơn vị như Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty MobiFone…/.

Đức Huy