Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

2021925-u4
Ra mắt Làng Công nghệ Logistics
26/09/2021
download
Thông báo các bài nghiên cứu mới về Trí tuệ nhân tạo (Cục Thông tin KH&CN Quốc gia) ngày 27/9/2021 (Artificial intelligence – viết tắt là AI)
27/09/2021
Show all

Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động Tác giả: Trần Đắc Phu, Nguyễn Việt Đồng (chủ biên) NXB: Thông tin và Truyền thông Năm XB: 2021 Số trang: 36 tr.; 24cm Từ khóa: Covid 19; Phòng bệnh; An toàn; Vệ sinh lao động; Cẩm nang Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những thông tin mà mỗi người lao động cần nắm được về dịch Covid-19, những dấu hiệu nhận biết, các đường lây nhiễm bệnh và cách để phòng, tránh lây nhiễm Covid-19 cho bản thân và cho cộng đồng; những lưu ý với cơ quan, doanh nghiệp và người lao động để vừa đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, sớm thích nghi, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Link truy cập: http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid-19_output/web/index.html