Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy chế giải thưởng phát triển văn hóa đọc

TVQG1
Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
06/04/2022
trao-giai-nhat-20220415152323
Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 đã tìm ra quán quân lĩnh vực CNTT
17/04/2022
Show all
download (1)
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025 (ban hành theo Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Quy chế Giải thưởng phát triển văn hóa đọc (thay thế cho Quy chế Giải thưởng phát triển văn hóa đọc ban hành theo Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Việc xây dựng Quy chế Giải thưởng phát triển văn hóa đọc nhằm đổi mới và hoàn thiện các quy định về xét tặng giải thưởng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tạo cơ sở để khuyến khích những đóng góp của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động phát triển văn hóa đọc, tăng cường truyền thông, vận động để lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng.
Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành dự thảo lần 1 và tổ chức lấy ý kiến của một số Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và mạng lưới thư viện trong cả nước.

Toàn văn dự thảo Quy chế giải thưởng xem tại đây.

Lê Tùng Sơn