Thông tin năm trước

Thông tin năm 2016

I/. ĐIỂM CHUẨN CẤP HỌC BỔNG (áp dụng cho cả 2 Cơ sở đào tạo):
1.    Từ 27,0 điểm trở lên:     Miễn 100% học phí trong năm học đầu tiên.
2.    Từ 25,0 đến 26,75 điểm:     Giảm 50% học phí trong năm học đầu tiên.
II/. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:

STT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển Ghi chú
Cơ sở phía Bắc Cơ sở phía Nam
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
1 – KT Điện tử truyền thông D520207 22 19
2 – Công nghệ KT Điện, điện tử D510301 21,75 19
3 – Công nghệ thông tin D480201 23,75 20,5
4 – An toàn thông tin D480299 23 20
5 – Công nghệ đa phương tiện D480203 22,5 19,75
6 – Truyền thông đa phương tiện D320104 22,25
7 – Quản trị kinh doanh D340101 21 19,75
8 – Marketting D340115 21,5 19,75
9 – Kế toán D340301 21,15 19,25