Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy Đợt 1 năm 2016

1
Thông báo Tuyển sinh trình độ tiến sĩ Đợt 2 năm 2016
27/07/2016
1
Thông báo Đường dây nóng hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2016
29/07/2016
Show all
1

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2016 đối với hệ đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 28/07/2016.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy Đợt 1 năm 2016 của Học viện như sau:

  • Cơ sở đào tạo Phía Bắc: từ 17,00 điểm trở lên.
  • Cơ sở đào tạo Phía Nam: từ 15,00 điểm trở lên.

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trên áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông tại khu vực 3 và thống nhất cho tất cả các tổ ợp môn xét tuyển.

Nội dung chi tiết:

Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy Đợt 1 năm 2016