05/04/2019
gdtd

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 GD&TĐ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trường […]
05/04/2019
dan-tri

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng theo kết quả thi

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng theo kết quả thi (Dân trí) – Xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng theo kết […]
04/04/2019
images-1

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2019 của Học viện Bưu chính Viễn Thông

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Đại […]
29/03/2019

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Năm 2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tuyển sinh 3.450 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy. 1. Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh trên phạm […]
13/03/2019
1

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ […]
13/02/2019
1

Tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn […]
15/01/2019
1

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Quyết định công nhận nghiên cứu sinh năm 2018 trong file đính kèm. File Quyết định công nhận […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2018. Danh sách chi tiết theo thông báo số 1020/TB-HV ngày 27 […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2017. Danh sách chi tiết theo thông báo số 771/TB-HV ngày 16 […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 06/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 06 năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Thông báo số […]