Hướng dẫn sử dụng thư viện số

Để phục vụ cho việc dạy và học online của Học viện được hiệu quả, Trung tâm Thông tin Thư viện – Phòng Quản lý KHCN&HTQT xin gửi đến bạn đọc cách thức truy cập Thư viện số để tra cứu tài liệu (Giáo trình, bài giảng, slide) như sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ TV số:  http://dlib.ptit.edu.vn/

11

Hình 1: Giao diện Thư viện số – TTTTTV Học viện CNBCVT

 Bước 2: Vào phần “Đăng nhập” phía góc phải màn hình

  • Đối với CB, GV: Tài khoản đăng nhập là email, mật khẩu là 123456
  • Đối với sinh viên: Tài khoản đăng nhập là mã sinh viên

mật khẩu là 123456 (đối với khóa từ 2015-2018)

mật khẩu là mã sinh viên viết thường (đối với khóa 2019)

22

Hình 2: Đăng nhập vào  Thư viện số

 

Bước 3: Nhấn vào menu trái để duyệt tài liệu theo các trường thông tin

33Hình 3: Duyệt tài liệu theo các trường thông tin

Bước 4: Sử dụng ô tìm kiếm để tìm tài liệu. Tại đây có thể tìm tài liệu theo Đơn vị và các bộ sưu tập hoặc tìm theo các trường: năm xuất bản, tác giả, chủ đề,…

44Hình 4: Tra cứu tài liệu theo chủ đề

Nhấn vào tài liệu để mở

55

 

Nhấn Xem trực tuyến để đọc tài liệu

66

Lưu ý: Bạn đọc là Sinh viên chỉ được xem trực tuyến, không được tải tài liệu về.