THƯ MỤC E-BOOK NGOẠI VĂN THÁNG 2.2022

thongbao
THÔNG BÁO VỀ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TỪ 21/2/2022
21/02/2022
5-1645993464881
Đọc sách Tìm về cội nguồn Hồ Chí Minh
28/02/2022
Show all
Thư viện Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng giới thiệu e-book mới nhập về, đã xử lý và đưa lên Thư viện số phục vụ bạn đọc.
STT Nhan đề Tác giả Nhà XB Năm Link truy cập
1 Linear Algebra Lipshutz S. Mc Graw-Hill 2017 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2498
2 Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs Scott Meyers Addison-Wesley Professional 2012 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2500
3 Essential C++ Stanley B Lippman , Addison-Wesley Professional 1999 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2501
4 Operating systems concepts , 10thed Silberschatz A., Galvin G John Willey&Sons 2018 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2502
5 Computer Networks: A Systems Approach (2nd ed.) Larry L. Peterson and Bruce S. Davie Mogran Kaufmann 1999 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2486
6 The theory of Information and coding McEliece R.J., , Cambridge University Press 2002 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2508
7 Handbook of Applied Cryptography Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone CRC Press, October 1997 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2509
8 Rapid Development McConnell Steve Microsoft Press 1996 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2510
9 SOA in Practice – The Art of  Distributed System Design” N.M. Josuttis O’Reilly 2009 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2511
10 Foundations of Logic Programming J. W. Lloyd.. Springer Verlag Springer 1984 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2512
11 Introduction to the Semantic Weband Semantic Web Services Liyang Yu Chapma Publisher 2007 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2513
12 Advanced Computer Architecture and Parallel Processing Hesham El-Rewini, Mostafa Abd-El-Barr Wiley 2005 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2472
13 Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers Tammy Noergaard, Newnes 2005 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2514
14 Mobile design and development Brian Fling O’Reilly Media 2009 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2515
15 Developing Multi-Agent Systems with JADE Bellifemine et al., John Wiley 2007 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2516
16 Multi-agent programming: Languages, Tools and Applications Rafael Bordini, Mehdi Dastani, Jurgen Dix, Amal El Fallah Seghrouchni Springer 2009 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2519
17 Intelligent Software Agents: Foundations and Application W. Branner, R. Zarnekow, H. Wittig, Springer 1998 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2521
18 Software architecture design patterns in Java Partha Kuchana AUERBACH PUBLICATIONS 2004 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2524
19 Introduction to Software Testing (1 ed.). Paul Ammann and Jeff Offutt Cambridge University Press 2008 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2525
20 Distributed algorithms Nancy A. Lynch, Morgan Kaufman Publishers 1996 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2528
21 Foundations of Statistical Natural Language Processing Christopher D. Manning and Hinrich Schütze The MIT Press 1999 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2529
22 Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd edition). Stuart Russell and Peter Norvig Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, USA 2016 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2485
23 VHDL for Logic Synthesis Andrew Rushton Wiley 2011 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2530
24 Text-to-Speech Synthesis, Paul Taylor Cambridge University Press 2009 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2531
25 hanbook of speech processing Jacob Benesty, M. Mohan Sondhi and Yiteng Huang Springer-Verlag Berlin 2008 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2532