Thông báo thu hồi tài liệu

Phát động phong trào viết bài tham luận về “Học và đọc sách thời Covid”
27/04/2020
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2020
22/05/2020
Show all

Từ ngày 18-25/5/2020, Thư viện thu hồi toàn bộ giáo trình, tài liệu tham khảo ở học kỳ I

Bạn đọc mang tài liệu lên trả tại phòng Mượn  để thư viện chuẩn bị cho mượn sách học kỳ 2

Địa điểm: Trung tâm TT-TV, Tầng 1 nhà A3

Thời gian thu hồi: Sáng: 8h-11h30′; Chiều: 13h30′-16h30′

Trân trọng thông báo!