Thông báo thu hồi tài liệu học kỳ I năm học 2019-2020

THÔNG BÁO EBOOK MỚI THÁNG 12 NĂM 2019
04/12/2019
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 NĂM 2020
21/01/2020
Show all

Từ 13/01/2020, Thư viện sẽ tổ chức thu hồi toàn bộ giáo trình; sách tham khảo đã mượn của sinh viên các khóa.

Đề nghị bạn đọc sớm trả tài liệu để Thư viện chuẩn bị tài liệu cho học kỳ mới.

Địa điểm: Phòng Mươn tầng 1 nhà A3

Lịch trả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần.

Trân trọng thông báo!