Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022

202116-u1
Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) chuyển giao lãnh đạo
06/01/2022
20211209-l001
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu với khối quản lý báo chí, xuất bản và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông
08/01/2022
Show all
T002-Tong ket BVHTTDL
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

T002-Tong ket BVHTTDL

Đ/c Tạ Quang Đông – Ủy viên Ban cán sự, Bí Thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Ngành

Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, năm 2021, với tinh thần “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”, toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát các chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, sự điều hành của Chính phủ để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra cho năm 2021, hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2021, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh và thiên tai gây ra, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Trong công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ VHTTDL đã triển khai kịp thời, có hiệu quả, đúng tiến độ các văn bản đề án, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ cũng tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại các địa phương; tiếp tục quan tâm, chú trọng, đẩy mạnh công tác phối hợp với các Ban, Bộ, ngành cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng văn hóa ở cơ sở; Tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. Các hoạt động thư viện, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm… mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-1913, nhưng đều đã có nhiều sáng tạo với nhiều cách làm hay, linh hoạt trong hoạt động, đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân và xã hội…

Bước sang năm 2022, tiếp tục phương châm “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2022 là: “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”, với bốn khâu đột phá Thể chế – Thiết chế – Nguồn nhân lực – Chuyển đổi số. Bộ cũng xác định những nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cho từng lĩnh vực cụ thể về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, năm 2021, mặc dù là một năm vô cùng khó khăn do đại dịch Covid gây nên, nhưng Ngành VHTTDL đã có những những thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực của ngành. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hy vọng toàn nghành tiếp tục kế thừa, phát triển những thành tựu đạt được để văn hóa thực sự là nền tảng, là nguồn lực phát triển đất nước, góp phần mạnh mẽ vào việc khôi phục kinh tế – xã hội đất nước ngay sau khi khống chế được dịch bệnh. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải nỗ lực đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị, tổ chức tốt SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

T002a-Tong ket BVHTTDL

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Cờ thi đua năm 2021 của Bộ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Kết thúc Hội nghị, Bộ VHTTDL đã tiến hành khen thưởng các đơn vị có thành tích trong năm hoạt động 2021. Trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh, nhưng với những nỗ lực và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ giao, Vụ Thư viện cùng một số đơn vị khác đã được Bộ VHTTDL tặng Cờ Thi đua của Bộ năm 2021.

N.L