Kết quả thi chuẩn tiếng Anh đầu ra năm 2018 (Đợt 3)

Điểm thi tốt nghiệp đợt 3 (Tháng 12 – 2018)
24/01/2019
Danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019
25/03/2019
Show all

Trung tâm Khảo thí xin thông báo kết quả thi chuẩn tiếng Anh đầu ra của Khóa 2014 (Đợt 3). Chi tiết xem file đính kèm.

Để tiện cho việc tham khảo kết quả thi 2 đợt trước, Trung tâm Khảo thí công bố lại kết quả thi Đợt 1Đợt 2

Thời gian phúc khảo từ ngày 15/02/2019 đến ngày 22/02/2019. Mẫu đơn phúc khảo có thể download tại đây và nộp tại Trung tâm Khảo thí tầng 1 nhà A1.