Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp tháng 7 năm 2020

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC VẮNG THI
29/07/2020
KẾ HOẠCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2020
09/09/2020
Show all

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các ngành: Kế toán, Marketing khóa 2016 – 2020, chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng thông báo!