Danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017
28/02/2017
Danh sách, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017
15/03/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính kèm. Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật, mọi thắc mắc về danh sách thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm Khảo thí trước ngày 10/03/2017. Địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 0433 501 828.

Trân trọng thông báo!

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, cập nhật thêm danh sách ngành Cơ bản ngày 13/03/2017